Vận chuyển

a) Các phương thức giao hàng:

Công ty chúng tôi sẽ vận chuyển hàng đến khách hàng, lắp đặt nếu có yêu cầu.

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ.

Thời gian giao hàng trong tỉnh Bình Dương là từ 3 đến 5 ngày. Sẽ có thể giao trong ngày nếu khách hàng có yêu cầu.

c) Chúng tôi chủ yếu bán hàng ở tỉnh Bình Dương, trong trường hợp khách hàng ở tỉnh khác thì có thể liên hệ trực tiếp để có thể trao đổi thêm.

d) trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Công ty chúng tôi sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.